Услуги 

  •    Проучване и набиране необходимата информация, анализиране застрахователния интерес на възложителя, като му предоставя информация относно условията и промените по застрахователните договори;
  •    Договаря възможно най- добрите условия за клиента при сключване на застраховка и подготвя документите за оформяне на застрахователните договори;
  •    Съдейства на застрахования при настъпване на застрахователно събитие за разглеждане и уреждане на щети;
  •    При проявен застрахователен интерес от Ваша страна, ЗБК "ЕМ ЕС ДЖИ - БГ " ООД е на разположение за провеждане на работна среща;
  •    Организира събирането на застрахователните премии;

 

Административен капацитет

"ЕМ ЕС ДЖИ - БГ" ООД разполага със специалисти в областта на общото застраховане, животозастраховането, пенсионното осигуряване и е в състояние да защити интересите на всеки свой клиент, имащ застрахователен интерес.

За клиентите на "ЕМ ЕС ДЖИ - БГ" ООД работят професионалисти в областта на застаховането и застрахователното право. Брокерът раполага в мобилни консултанти, които в реално време и на място консултират клиентите за подходящите застрахователни продукти, покриващи в най-голяма степен застрахователните имуществени и неимуществени интереси на възложителите.