ЗБК "ЕМ ЕС ДЖИ - БГ " ООД е лицензирана българска застрахователно-брокерска компания, основана през 2001 г. Ние предлагаме всички видове застраховки, в т.ч. автомобилни и имуществени, както и пълна гама от пенсионно-осигурителни продукти и застраховки живот. Брокерската компания е компетентен съветник при избора на най-добрата алтернатива при сключване на застрахователни и пенсионно-осигурителни договори.

Накратко за нашия бизнес

Застрахователният брокер е юридическо лице, действащо в полза на Клиента по повод различни видове застраховки. В България брокерите трябва да имат лиценз от специализиран държавен орган. Това гарантира на клиентите, че застрахователния брокер е компетентен и има качествата, необходими за дейността.

Застраховането е специфична материя, която Клиента не е длъжен да познава. Логично е при подписване на договор да се консултирате със специалист в материята. Това е застрахователният брокер, който е "адвокат" на Клиента и защитава интересите му пред Застрахователя.

Брокерът познава перфектно застрахователния пазар, условията и тарифите на различните компании и методите им на работа. Така ще имате възможност да подберете най-изгодните за Вас условия при най-ниски тарифи. Това ще Ви спести време а често и сериозни финансови загуби.

 

Застрахователно-брокеркса компания "ЕМ ЕС ДЖИ - БГ " ООД е български застрахователен брокер, специализиран в посредничеството по общо застраховане. Дружеството е регистрирано по реда на Търговския закон със седалище гр. София, район лозенец, ул. "Свети Наум" № 24. То притежава лиценз №103/21.02.2001 г. за извършване на застрахователно-брокерска дейност, издаден от Дирекция "Застрахователен надзор".

"ЕМ ЕС ДЖИ - БГ " ООД осъществява дейност на българският застрахователен пазар от 2001 година.Дружеството изцяло защитава интереса на своите клиенти, като им предлага разнообразие от покрити застрахователни рискове и комбинации от тях, индивидуално определяне на тарифите на база оценка на рисковите фактори и обстоятелствата. Освен това "ЕМ ЕС ДЖИ - БГ " ООД предлага на своите клиенти пълна гама от предлаганите на българския пазар пенсионно-осигурителни продукти и застраховки живот. Брокерската компания има за цел да е финансов съветник при избора на най - добрата алтернатива при сключване на застрахователни и пенсионно-осигурителни договори.

 

Лиценз за извършване на дейност като застрахователен брокер

РАЗРЕШЕНИЕ

"ЕМ ЕС ДЖИ - БГ " ООД
е член на асоциацията на застрахователните брокери от 2002 г.
"ЕМ ЕС ДЖИ - БГ " ООД
има сключени партньорски договори с всички застрахователипо по общо застраховане и животозастраховане в България