Клиентски портфейл


"ЕМ ЕС ДЖИ - БГ" ЕООД поддържа постоянен клиентски портфейл от години. Дружеството е защитавало и защитава интересите на:

 

 • Министерство на вътрешните работи
 • Министерство на транспорта
 • Министерство на икономиката и енергетиката
 • БТК АД
 • "Български морски флот" ЕАД
 • "Българска спиртоварна компания" АД
 • "Верила" АД
 • "Иммобул" ООД
 • "Консумфарм" ООД
 • "МДМБ Комерсиал" ЕООД
 • "Метрон Инженеринг" АД*
 • "Нордик Ентерпрайз"
 • "Софарма"АД
 • "Телеком Лекс Консулт"ООД
 • "Транслингва - Европа" ООД
 • АТ "Инженеринг" ООД
 • Българска роза Севтополис АД
 • Елана холдинг
 • Рамкофарм ООД